47/Ctr/17/ŁW - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 16.05.2017 godz. 09:30

CPV: 34521300-8

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Zakup 6 szt. hybrydowych łodzi patrolowych kat. R-2 o mocy silnika min. 200 KM

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 05.04.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 069-130047