55/Cir/17/UM - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 21.04.2017 godz. 9:30

CPV: 51900000-1; 31700000-3

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu elektronicznych depozytów kluczy w obiekcie KGP, Warszawa ul. Podchorążych 38

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 07.04.2017 pod poz. 61004-2017