69/Ckt/17/TJ - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 24.04.2017 godz. 10:30

CPV: 18331000-8

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Produkcja i dostawa koszulek z krótkim rękawem T-shirt w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz w zamówieniu opcjonalnym

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 07.04.2017 pod poz. 61800-2017