72/Ckt/17/DG - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 18.05.2017 godz. 09:30

CPV: 1823400-8

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Produkcja i dostawa 4 000 szt. spodni służbowych zimowych w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz 1 000 szt. spodni służbowych zimowych w zamówieniu opcjonalnym

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 06.04.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 070-132185