24/BF/17/KK - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 12.05.2017 godz. 10:00

CPV: 85121000-3, 85121270-6, 85130000-9, 85140000-2

Wartość zamówienia:

Realizacja w latach 2018-2019 usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla Komendy Głównej Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji