58/Ctr/17/ŁW - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 27.04.2017 godz. 09:30

CPV: 34521300-8

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Dostawa 3 szt. łodzi kat. R-3

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 13.04.2017 pod poz. 65399-2017