71/Cut/17/AK - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 26.05.2017 godz. 09:30

CPV: 09131100-7, FB01-7, FB03-3, FB13-3, DA23-0

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Dostawa w roku 2017 paliwa do turbinowych silników lotniczych kod NATO F-34 w ilości 200.000 kg

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 14.04.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 075-144832