77/Ctr/17/UM - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 14.06.2017 godz. 9:30

CPV: 34300000-0

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Sukcesywne dostawy oryginalnych oraz porównywalnej jakości części zamiennych do pojazdów służbowych obsługiwanych przez BLP Komendy Głównej Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 19.04.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 077-148590