92/BF/17/MR - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 28.04.2017 godz. 9:30

CPV: 55120000-7; 55300000-3

Wartość zamówienia:

Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby warsztatów szkoleniowych organizowanych w dniach 22-24 maja 2017 roku