80/BŁiI/17/AK - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 04.05.2017 godz. 09:30

CPV: 72253

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Serwis pogwarancyjny FAVI (Forensic Aid for Vehicle Identifivation)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 20.04.2017 pod poz. 70390-2017