79/BŁiI/17/MR - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 31.05.2017 godz. 09:30

CPV: 50330000-7

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego central telefonicznych DGT

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 19.04.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 077-149091