81/BŁiI/17/MR - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 08.05.2017 godz. 09:30

CPV: 50330000-7

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Serwis pogwarancyjny 17 central telefonicznych HICOM

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 21.04.2017 pod poz. 71180-2017