84/Cag/17/KK - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 11.05.2017 godz. 12:00

CPV: 39830000-9, 39831300-9, 39831000-6, 39514200-3, 33711900-6, 33760000-5, 18930000-7, 42999300-8

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Dostawa środków czystości, papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków foliowych na odpady, worków i akcesoria do odkurzaczy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 24.04.2017 pod poz. 71593-2017