78/Cut/17/ŁW - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 31.05.2017 godz. 09:30

CPV: 35330000-6

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Dostawa amunicji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 20.04.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 079-152096