89/Ckt/17/MG - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 5.05.2017 godz. 13:00

CPV: 35811200-4

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Produkcja i dostawa 1 365 kpl. mundurów ćwiczebnych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 27.04.2017 pod poz. 75297-2017