65/BŁiI/17/EZ - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 20.06.2017 godz. 10:30

CPV: 30237000-9

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Zakup materiałów informatycznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 27.04.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 083-160297