86/Cut/17/ŁW - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 19.06.2017 godz. 09:30

CPV: 35331300

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Dostawa granatów

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 05.05.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 088-171590