87/BF/17/KK - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 24.05.2017 godz. 10:30

CPV: 80510000-2

Wartość zamówienia:

Przeprowadzenie szkoleń informatycznych z podziałem na 9 zadań