64/Cut/17/MG/PMP - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 22.05.2017 godz. 09:30

CPV: 32200000-5

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Dostawa stacjonarnego odbiornika sygnału z systemów obserwacji lotniczej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 11.05.2017 pod poz. 504082-N-2017