59/BŁiI/17/JSz/PMP - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 07.07.2017 godz. 12:30

CPV: 30213000-5; 30231300-0

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych - zakup sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb analizy kryminalnej dla Centralnego Biura Śledczego Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 11.05.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 092-181455