74/Cut/17/DG/PMP - 2017 - Zamówienia publiczne

74/Cut/17/DG/PMP

Termin składania ofert: 30.06.2017 godz. 10:30

CPV: 34711200-6

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Dostawa 8 szt. bezzałogowych statków powietrznych (dronów) w ramach zamówienia podstawowego i 3 szt. bezzałogowych statków powietrznych (dronów) w ramach zamówienia opcjonalnego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 11.05.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 092-181448