66/BŁiI/17/UM/PMP - 2017 - Zamówienia publiczne

66/BŁiI/17/UM/PMP

Termin składania ofert: 28.06.2017 godz. 09:30

CPV: 48219000-6; 32420000-3; 48821000-9

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Dostawa urządzeń i oprogramowania wraz z wdrożeniem na potrzeby rozbudowy, modernizacji i podniesienia bezpieczeństwa sieci LAN policyjnych ośrodków przetwarzania danych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 11.05.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 092-181432