22/Ctr/17/TJ/PMP - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 30.06.2017 godz. 10:00

CPV: 34114000-9

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Dostawa 6 sztuk samochodów do przewozu ładunków wybuchowych wyposażonych w gazoszczelny pojemnik

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 11.05.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 092-181451