62/BŁiI/17/MR/PMP - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 23.06.2017 godz. 08:30

CPV: 48820000-2, 30211000-1, 30233141-1

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Modernizacja centralnych systemów informatycznych Policji z wykorzystaniem nowych technologii serwerowych, macierzowych, aplikacyjnych - zakup serwerów przestrzeni dyskowych i stacji zarządzających

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 11.05.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S092-181444