23/Cut/17/UM/PMP - 2017 - Zamówienia publiczne

23/Cut/17/UM/PMP

Termin składania ofert: 03.07.2017 godz. 10:30

CPV: 35815100-1

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Zakup kamizelek kuloodpornych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 11.05.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 092-181440