35/Cut/17/AK/PMP - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 30.06.2017 godz. 09:30

CPV: 35815000-0

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Zakup 6 kompletów kombinezonów dla pirotechnika ciężkich

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 11.05.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 092-181442