90/BŁiI/17/RG - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 22.06.2017 godz. 09:30

CPV: 72253000-3

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla systemów I-24/7, AFIS, FAVI, CODIS, FP, DAKTYL, KSI, CSI i pozostałego sprzętu przez okres 24 miesięcy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 11.05.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 092-181751