94/BŁiI/17/AK/PMP - 2017 - Zamówienia publiczne

94/BŁiI/17/AK/PMP

Termin składania ofert: 29.06.2017 godz. 12:30

CPV: 30213500-0

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Dostawa urządzeń pełniących rolę Mobilnych Terminali Noszonych

głoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 11.05.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 092-181459