108/Ckt/17/MG - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 24.05.2017 godz. 09:30

CPV: 35811200-4

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Produkcja i dostawa 1 365 kpl. mundurów ćwiczebnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 16.05.2017 pod poz. 508941-N-2017