93/BŁiI/17/AK - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 14.06.2017 godz. 09:30

CPV: 72268000-1, 48761000-0, 32424000-1, 32420000-3, 30213100-6, 30232110-8

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Dzierżawa sprzętu oraz wyposażenia Akademii Sieciowej Cisco CCNA

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 25.05.2017 pod poz. 504921-N-2017