102/BŁiI/17/JSz - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 20.07.2017 godz. 09:00

CPV: 30213100-6; 32322000-6; 30213000-5; 30231300-0; 30233000-1; 30213200-7; 48823000-3; 30214000-2; 38652100-1; 30232100-5; 30216110-0; 30232100-5; 48313000-5; 48313000-5; 48000000-8.

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania dla biur Komendy Głównej Policji w ramach 3 zadań

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 30.05.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 105-309434