117/Cut/17/EZ - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 19.06.2017 godz. 10:30

CPV: 35330000-6

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup amunicji pistoletowej

głoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 01.06.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 106-211941