112/BŁiI/17/AK - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 25.07.2017 godz. 09:30

CPV: 30125110-5; 30124300-7; 30125100-2

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Zakup materiałów eksploatacyjnych do obsługi urządzeń drukujących

głoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 06.06.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 108-21686