104/BF/17/TJ - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 19.07.2017 godz. 10:00

CPV: 63120000-6, 90520000-8

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Usługa przechowania w szczególności odczynników i substancji chemicznych, mieszanin reakcyjnych, chemicznych odpadów poprodukcyjnych i urządzeń służących do wytwarzania substancji zabronionych zabezpieczanych w trakcie likwidacji miejsc produkcji środków odurzających i substancji psychotropowych a także aparatury służącej lub mogącej być wykorzystaną przy produkcji wskazanych substancji.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 08.06.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 110-221465