106/BłiI/17/MP - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 28.07.2017 godz. 09:30

CPV: 71241000, 71244000, 71248000

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej 112

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 10.06.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 110-221535