114/BŁiI/17/JSz - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 24.07.2017 godz. 09:00

CPV: 32420000-3

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Serwis i modernizacja CPSPR oraz CSD w ramach projektu serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 09.06.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 111-222981