124/BF/17/RG - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 22.06.2017 godz. 09:00

CPV: 39294100

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby KGP w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 13.06.2017 pod 531731-N-2017