119/Ctr/17/UM - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 27.06.2017 godz. 09:30

CPV: 50112100-4

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Kompleksowe wykonanie usług napraw pojazdów służbowych KGP i CBŚP uszkodzonych w wyniku zdarzeń drogowych oraz wykonywanie innych napraw blacharsko-lakierniczych i mechanicznych zleconych przez Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 19.06.2017 pod poz. 532397-N-2017