121/Ckt/17/MR - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 30.06.2017 godz. 09:30

CPV: 18931000-4

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Produkcja i dostawa 220 szt. toreb transportowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 22.06.2017 pod 528638-N-2017