134/Cir/17/KK - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 13.07.2017 godz. 11:00

CPV: 45111300-1, 45111000-8, 45111100-9, 45111220-6

Wartość zamówienia: poniżej 5.225.000 euro

Rozbiórka istniejącego obiektu hali sportowej "Judo" zlokalizowanego na działce Komendy Głównej Policji nr ew. 5/5 obręb 1-01-15 w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa przy ul. Racławickiej 132

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 28.06.2017 pod numerem 540030-N-2017