135/BF/17/ŁW - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 07.07.2017 r. godz. 09:30

CPV: 55300000-3; 55120000-7

Wartość zamówienia:

Wykonanie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników warsztatów organizowanych przez Komendę Główną Policji