130/BŁiI/17/MG - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 25.07.2017 godz. 09:30

CPV: 72253200-5

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup usługi wsparcia administracyjnego w trybie SLA dla systemu ZSODE oraz puli 20 osobodni na dodatkowe prace inżynierskie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 07.07.2017 pod numerem 546618-N-2017