140/BF/17/ŁW - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 17.07.2017 godz. 09:30

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia:

Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby odprawy szkoleniowej, organizowanej w dniach 19-22 września 2017 r. przez Biuro Kontroli KGP