142/BŁiI/17/TJ - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 24.07.2017 godz. 11:30

CPV: 30214000-2, 30231300-0, 30232100-5, 30233300-4

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup pierwszego wyposażenia informatycznego w ramach przebudowy budynków koszarowych nr 6 i 7 na potrzeby Komendy Głównej Policji przy ul. Podchorążych 38

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 11.07.2017 pod numerem 547367-N-2017