147/Ctr/17/TJ - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 02.08.2017 godz. 10:00

CPV: 34110000-3

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup 1 szt. samochodu osobowego nieoznakowanego typu SUV

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 20.07.2017 pod numerem 554208-N-2017