138/Cut/17/MG - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 28.08.2017 godz. 09:30

CPV: 35813000-6, 35113000-9

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Zakup hełmów odłamko- i kuloodpornych oraz przyłbic kuloodpornych do hełmów.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 17.07.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 138-282869