152/BŁiI/17/MR - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 18.08.2017 godz. 09:30

CPV: 32236000-6;

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup radiotelefonów cyfrowych DMR

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 24.07.2017 pod numerem 553526-N-2017