148/BF/17/MR - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 4.08.2017 godz. 09:30

CPV: 55120000-7

Wartość zamówienia:

Wykonanie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych w podziale na dwa zadania