132/BŁiI/17/AK - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 5.09.2017 godz. 9:30

CPV: 72268000-1, 48821000-9, 32420000-3, 48000000-8, 80510000-2

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Modernizacja komponentów bezpieczeństwa CSD oraz PWR sieci OST112 w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 25.07.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 143-294108