163/BF/17/AP - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 11.08.2017 godz. 09:30

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia:

Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych w ramach 2 zadań: Zadania nr 1 – zakupu usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego przez Sekcję Ochrony Pracy KGP, Zadania nr 2 – zakupu usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników sesji szkoleniowo – egzaminacyjnej połączonej z kontrolą wiadomości teoretycznych dla członków personelu lotniczego Lotnictwa Policji.